Pretraživanje

Dimnjačarski poslovi

Organizacija, način rada dimnjačarske službe, rokovi čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje, te nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova uređeni su Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova („Službene novine Grada Labina“ broj 7/13.).

Dimnjačarske poslove može obavljati pravna i fizička osoba (obrtnik), koja je registrirana za obavljanje djelatnosti, na temelju ugovora o koncesiji. Postupak davanja koncesije provodi se sukladno Zakonu o koncesijama i drugim važećim propisima

Prilozi


;