Pretraživanje

Obavljanje autotaksi prijevoza u cestovnom prometu

Uvjeti i način obavljanja autotaksi prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Grada Labina uređeni su Odlukom o obavljanju autotaksi prijevoza („Službene novine Grada Labina“ broj 3/11. i 7/13. ), a koja je donesena temeljem Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 178/04., 48/05., 151/05., 111/06 i 63/08.).Autotaksi prijevoz na području Grada Labina obavlja se na temelju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza. Dozvola se izdaje na temelju javnog poziva. Broj dozvola za područje Grada Labina utvrđuje se prema broju stanovnika u omjeru jedno vozilo na 1000 stanovnika. Grad Labin dodjeljuje 4 koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza. Dozvola se izdaje na vrijeme od 5 godina.

Prilozi


;